Đăng Ký | Login | FAQ | Forum  
 
Ứng dụng Pháp điển
Pháp điển Enterprise
 

   

En1.jpg 

 
 

 

 
 

 

 
Click chọn hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn

Khaitri85.png

 
Pháp điển Enterprise - Phần mềm khai thác thông tin pháp luật, mang đến một cổng thông tin pháp luật đơn nhất chia sẻ chung cho mọi người dùng trong tổ chức, với phần mềm khai thác thông tin hoàn chỉnh hỗ trợ nhiều chức năng xử lý thông tin mạnh và hệ thống chyên đề pháp lý tương ứng với các mặt hoạt động của tổ chức

Mô tả sản phẩm
Model
Pháp điển Enterprise
Đối tượng sử dụng
Tổ chức
Cấu trúc sản phẩm
Client-Server
Phương thức cung
cấp dịch vụ
Phần mềm & gói dịch vụ
Giá bán
Đặc tính kỹ thuật
Hệ điều hành
Windows 98/NT40/ME/XP; Windows
Cấu hình
Pentium III, 450 Mhz
RAM
128 MB bộ nhớ
Dung lượng ổ cứng
800 Mb trống
Trình duyệt
IE 5.0
Số tài liệu tối đa cho phép quản lý
5,000,000
Số người sử dụng tối đa cho phép quản lý
5,000
Số mục lục phân loại tối đa cho phép quản lý
100,000
Tốc độ tìm kiếm
1 giây / yêu cầu
Bảo hành
Thời gian bảo hành
24 tháng
 

 Download

 Tài liệu giới thiệu
 Hướng dẫn sử dụng

   
 
Tính năng
Kho dữ liệu
Softcopy
41.000
Soft-hardcopy (Scanned document)
30.000
Tổ chức thông tin
Hệ thống phân mục động cho phép phân loại văn bản theo vấn đề pháp lý
 tick.gif
Hệ thống hoá văn bản QPPL theo đúng trình tự ban hành
tick.gif 
Tự động xác định tình trạng hiệu lực của văn bản
 tick.gif
Khai thác thông tin
Tìm kiếm (Tìm kiếm nâng cao; Tìm kiếm chính xác tiếng Việt)
 tick.gif
Bộ lọc cho phép lưu lại điều kiện tìm kiếm
tick.gif
Sắp xếp tài liệu theo các tiêu thức khác nhau
tick.gif
 
Xem văn bản gốc
 tick.gif
Cập nhật
Phương thức cập nhật
Qua Internet
 tick.gif
Định kỳ cập nhật
1 tuần/ lần
 tick.gif
 

   
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | FAQ | Forum