Đăng Ký | Login | FAQ | Forum  
 
Pháp điển
Ứng dụng Pháp điển
new.gifPháp điển Net
Sản phẩm mới, V ới hơn 41.000 văn bản pháp luật được tổng hợp từ các nguồn phân tán. Cho phép đăng ký sử dụng online.  Chi tiết về sản phẩm xem tại trang giới thiệu Pháp điển Net.
Sản phẩm * Pháp điển
Pháp điển

Pháp điển hoá Hệ thống văn bản Pháp luật Việt Nam

Gioithieu185.jpg 
Tháng 8/1999, thế hệ đầu tiên của Pháp điển ra đời – Pháp điển 99, được đặt tên với mục đích "pháp điển hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam"...

"Pháp điển hoá là hoạt động tổng rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, loại bỏ các văn bản cũ và cập nhật những văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế"...

Trích “Từ điển thuật ngữ pháp lý”

Qua sáu năm liên tục, Khai Trí đã không ngừng phát triển và hoàn thiện phần mềm Pháp điển để cho ra một phiên bản thực sự đáp ứng được các nhu cầu của người sử dụng.

Bằng công nghệ tiên tiến nhất về Quản trị tài liệu & Khai thác thông tin, Khai Trí tự hào là đơn vị đầu tiên pháp điển hoá thành công hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, điều mà các cơ quan lập pháp và hành pháp chưa làm được trong nhiều năm qua.


   
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | FAQ | Forum